กาว ซิลิโคน อะคริลิค / GLUE SILICONES ACRYLIC

ผลิตภัณฑ์ ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง

Silicone DownCorning Products
 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #795 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด

Silicone Dow Corning #795 *Tubes (no acid)

 

มี 1 สี / 1 color 

Black color / สีดำ

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

 

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #795 (ไม่มีกรด) *รุ่นฟอยล์ 

Silicone Dow Corning #795 *Foil (no acid)

 

มี 1 สี / 1 color 

Black color / สีดำ

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ฟอยล์

1 crates / 20 Foil

  

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #793 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด

Silicone Dow Corning #793 *Tubes (no acid)

 

มี 1 สี / 1 color 

Clear color / สีใส

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

 

 

 


 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #791 (ไม่มีกรด) *รุ่นหลอด

Silicone Dow Corning #791 *Tubes (no acid)

 

 

มี 3 สี / 3 colors

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง #791 (ไม่มีกรด) *รุ่นฟอยล์ 

Silicone Dow Corning #791 *Foil (no acid)

 

 

มี 3 สี / 3 colors

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 ฟอยล์

1 crates / 20 Foil

 

 
 

ดาวน์คอนนิ่ง กลาส แอนด์ เม็ททอล

(ไม่มีกรด,ไม่มีกลิ่น) *หลอดฟ้า

Dow Corning  Glass & MetalSelant-Neutral Cure

(no acid , scevtless) blue Tubes

 

มี 6 สี / 6 colors 

Clear color / สีใส

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

Gray / สีเทา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes

 

 

ดาวน์คอนนิ่ง กลาส ซีแลนท์

(มีกรด) *หลอดแดง

Dow Corning ® Glass Sealant (acid) red tube

 

มี 4 สี / 4 colors 

Clear color / สีใส

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes

 

 

 

ซิลิโคน ดาวน์คอนนิ่ง GP (มีกรด) 

Dow Corning General Purpose (acid)

 

มี 5 สี / 5 colors 

Clear color / สีใส

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

Brown color / สีชา

Silver Gray color / สีอลูมิเนียม

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes

 

 

ซิลิโคน / Silicone VICTOR PLUS

กันเชื้อรา / Fungicides

 

มี 2 สี / 2 colors 

Clear color / สีใส

White color / สีขาว

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 25 หลอด

1 crates / 25 tubes

 

   

ซิลิโคน / Silicone VICTOR PLUS 

(ไม่กันเชื้อรา) / No Fungicides

 

มี 3 สี / 3 colors 

Clear color / สีใส

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 25 หลอด

1 crates / 25 tubes

 

 

อะคริลิค 104 Sicon / Acrylic 104 (Sicon)

 

มี 2 สี / 2 colors 

White color / สีขาว

Black color / สีดำ

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 25 หลอด

1 crates / 25 tubes

 

 

อะคริลิค 109 Sicon / Acrylic 109 (Sicon)

 

มี 2 สี / 2 colors 

White color / สีขาว

Brown color / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 หลอด

1 crates / 20 tubes  

   

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ แม็กซ์บอนด์ อะคริลิค

Max Bond Acrylic Products

 

อะคริลิค 3D (หลอดน้ำเงิน) / Acrylic 3D (Blue Colour )

 

มี 2 สี / 2 colors 

White color / สีขาว

Brown color / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

 

 

อะคริลิค 3D (หลอดแดง) / Acrylic 3D (Red Colour)

 

มี 2 สี / 2 colors 

White color / สีขาว

Brown color / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

  

 

อะคริลิค LG / Acrylic LG

 

มี 2 สี / 2 colors 

White color / สีขาว

Brown color / สีชา

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 24 หลอด

1 crates / 24 tubes  

 

กาวแม็กซ์บอนด์ / Glue MAXBOND

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 หลอด

1 crates / 20 tubes

 

 

ปืนยิงกาว (ไส้กรอก) / Glue gun

ขนาด 12 นิ้ว / size 12 "

 

 

 

 
 

ปืนยิงกาว HOYA / Glue gun (HOYA) 

ขนาด 9 นิ้ว / size 9 "

 

ขนาดบรรจุ / Packing size

1 ลัง / 20 อัน

1 crates / 20 Pieces. 


 
 
Visitors: 125,515